_________________________________________________________________

Цифрова лабораторія мовної підготовки
______________________________________________________________________
Цифрова лабораторія мовної підготовки створена у 2021 р. та є структурним підрозділом факультету іноземних мов.

Основною метою створення і діяльності лабораторії є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання іноземної мови, забезпечення опанування навичок розуміння іноземної мови на слух, говоріння та усного перекладу на освітніх програмах факультету іноземних мов в межах спеціальностей 035 Філологія та 014 Середня освіта (із зазначенням мов).

Ключові напрямки діяльності лабораторії:

- організація та проведення практичних занять з іноземної мови на високому навчально-методичному рівні з фокусом на взаємодії між викладачем і здобувачем вищої освіти, забезпечуючи максимальне залучення до навчального процесу;

- оптимізація аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з урахуванням можливості для викладача модифікувати навчальні інформаційні ресурси, залучати до роботи одночасно усіх здобувачів вищої освіти групи, контролювати виконання вправ і завдань; для здобувачів вищої освіти – записувати та прослуховувати власні записи, зберігати свої роботи, виконувати індивідуальні завдання тощо;

- допомога у створенні та оновленні робочих програм навчальних дисциплін з іноземної мови;

- здійснення взаємозв’язку теоретичного та практичного навчання під час формування професійних іншомовних компетентностей;

- поглиблення та систематизація знань здобувачів вищої освіти шляхом імітації виробничих умов під час перекладацької діяльності, формування й розвиток практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності та прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах;

- допомога викладачам з питань організації, планування і методики проведення виробничої практики здобувачів вищої освіти;

- формування творчого, дослідницького підходу до практичної діяльності, допомога у проведенні наукових досліджень відповідно до напрямків наукової роботи кафедр факультету іноземних мов.


Положення про цифрову лабораторію мовної підготовкиE-mail: fld@mdu.in.ua
Адреса: просп. Миру, 89а, ауд. 217