______________________________________

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
ОС "Магістр"
___________________________________________
Філологія. Мова та література (англійська)
Розклад державної атестації
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з практичного курсу основної іноземної мови (англійської), сучасних технологій навчання іноземної мови у старшій школі для випускників ОС «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта спеціалізації 014.021 «Мова і література (англійська)» освітньої програми «Середня освіта. Мова і література (англійська)»
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з практичного курсу другої іноземної мови (німецької), комплексного кваліфікаційного іспиту з практичного курсу ДІМ (німецької), з методики викладання ДІМ (німецької) (для освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «035 Філологія. Мова та література (англійська)» та спеціальності «014 Середня освіта. Мова і література (англійська)»
Програма державного іспиту з практичного курсу другої іноземної мови (новогрецької)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ для студентів ОС «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта / 035 Філологія спеціалізації 014.02 «Мова і література (англійська)» / 035.04 Германські мови та літератури


Філологія. Мова та література (німецька)
Розклад державної атестації
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з практичного курсу другої іноземної мови (англійської) для випускників ОС «Магістр» спеціальності 035 Філологія. Мова та література (німецька)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ (для здобувачів ОС «Магістр» галузей знань 01 Освіта/Педагогіка та 03 Гуманітарні науки, спеціальностей 014 Середня освіта. Мова і література (німецька) та 035 Філологія. Мова та література (німецька)


Філологія. Переклад (італійська)
Розклад державної атестації
Програма державного екзамену з іноземної мови 1 та практики перекладу (італійська)
Програма державного екзамену з іноземної мови 2 та практики перекладу (англійська)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЛОЛОГІЯ. ПЕРЕКЛАД (ІТАЛІЙСЬКА)»


Середня освіта. Мова і література (англійська)
Розклад державної атестації
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з практичного курсу основної іноземної мови (англійської), сучасних технологій навчання іноземної мови у старшій школі для випускників ОС «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта спеціалізації 014.021 «Мова і література (англійська)» освітньої програми «Середня освіта. Мова і література (англійська)»
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з практичного курсу другої іноземної мови (німецької), комплексного кваліфікаційного іспиту з практичного курсу ДІМ (німецької), з методики викладання ДІМ (німецької) (для освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «035 Філологія. Мова та література (англійська)» та спеціальності «014 Середня освіта. Мова і література (англійська)»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ для студентів ОС «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта / 035 Філологія спеціалізації 014.02 «Мова і література (англійська)» / 035.04 Германські мови та літератури


Середня освіта. Мова і література (німецька)
Розклад державної атестації
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з практичного курсу ОІМ (німецької), з сучасних технологій навчання іноземної мові у старшій школі та виконання та захисту кваліфікаційної роботи
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з практичного курсу другої іноземної мови (англійської), методики викладання другої іноземної мови для випускників ОС «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (німецька)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ (для здобувачів ОС «Магістр» галузей знань 01 Освіта/Педагогіка та 03 Гуманітарні науки, спеціальностей 014 Середня освіта. Мова і література (німецька) та 035 Філологія. Мова та література (німецька)


Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти
Розклад державної атестації
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Магістр» спеціальності 073 Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти