___________________________________________________

Кафедра італійської філології
_________________________________________________________
Адреса: 87500, Маріуполь, пр. Миру, 89а, каб. 203
Телефон: (0629) 58-75-73
E-mail: illk@mdu.in.ua
Facebook
Instagram


Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри Грачова Аліна Вадимівна


Кафедра італійської філології та перекладу Маріупольського державного університету створена у 2012 році. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

-ОС Бакалавр
014 Середня освіта: мова і література (італійська)
035 Філологія: мова і література (італійська)
035 Філологія: переклад (італійська)

-ОС Магістр
035 Філологія: переклад (італійська)
Наукова діяльність

Кафедра працює над науковою темою «Розвиток італійської мови, літератури та культури в сучасній та історичній площині». Метою роботи є виокремлення й обґрунтування тенденцій та особливостей розвитку італійської мови, літератури, історії, культури, медійної сфери тощо у розрізі історичної та сучасної площин. В межах теми кафедра працює над визначенням типологічних особливостей італійської мови у порівнянні з українською та англійською; виокремленням сучасних тенденцій розвитку італійського мовного та літературного середовища; аналізом сучасних методик навчання італійської мови як іноземної з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду; розробкою методичної концепції навчання італійської мови як іноземної для закладів загальної середньої та вищої освіти; вдосконаленням навчально-методичної бази для навчання італійської мови у закладах вищої освіти; окресленням особливостей й тенденцій розвитку італійської медіа системи та визначенням її впливу на мовно-культурні процеси в Італії; відтворенням історії українсько-італійського співробітництва у галузі двомовного перекладу художньої літератури та культурної взаємодії. МДУ визнано провідним центром з вивчення та популяризації італійської мови, літератури, історії та культури. У складі університету працює Італійський культурний центр, який забезпечує та підтримує плідну співпрацю з італійськими університетами та організаціями. Така підтримка сприяє проведенню досліджень, перевірці та апробації їх результатів.

Партнери кафедри:

• Посольство Італійської Республіки в Україні
• Італійський інститут культури в Києві
• Спілка «Данте Аліг’єрі»
• Університет «Тор Вергата» (м. Рим)
• Флорентійський університет
• Мессінський університет
• Університет Базилікати (м. Потенца)
• Університет для іноземців м. Перуджа
• Університет для іноземців м. Сієна
• Університет для іноземців м. Реджо Калабрія
• Київський національний університет імені Тараса Шевченка
• Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
• Київський національний лінгвістичний університет
• Київський університет імені Бориса Грінченка
• Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
• Видавництво «Фоліо» (м. Харків)
• Видавництво «Либідь» (м. Київ)
• Маріупольська міська рада