__________________________________________________________________________

Кафедра німецької та французької філології
________________________________________________________________________________
Адреса: 87500, Маріуполь, пр. Миру, 89а, каб. 220
Телефон: (0629) 58-75-72
E-mail: gerph@mdu.in.ua


Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Кажан Юлія Миколаївна


Кафедра німецької та французької філології була створена 5 квітня 1996 року. Одним з пріоритетів кафедри є співпраця з німецькими освітніми організаціями: Ґете-Інститутом, Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) та Академією Центральної Європи (Akademie Mitteleuropa e.V.).

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у науково-практичних конференціях і семінарах різних рівнів, які проводить Гете-Інститут як у Німеччині, так і в Україні. Підписаний договір про співпрацю, згідно з яким кафедра отримала доступ до електронної платформи Moodle Гете-Інституту, де студенти проходять онлайн-курси з методичної підготовки.

Студенти спеціальності мають можливість отримати стипендії для проходження мовного і наукового стажування в Україні та Німеччині.

Кафедра німецької та французької філології здійснює підготовку зі спеціальностей:

ОС «Бакалавр»:
- 014.02 Середня освіта. Мова і література (німецька),
- 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
- 014.02 Середня освіта. Мова і література (французька)»
- 035 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

ОС «Магістр»:
- 014.02 Середня освіта. Мова і література (німецька)
- 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецькаНаукова діяльність

Комплексна наукова тема кафедри «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та лінгводидактики у сучасній парадигмі гуманітарного знання» (шифр теми – 0115U003035, строк виконання: 2014-2018 р., науковий керівник – доцент Гутнікова Алла Володимирівна) знайшла відображення у темах досліджень викладачів, аспірантів та студентів кафедри. Основні результати наукових пошуків викладачів кафедри втілюються у наукових публікаціях, навчально-методичних посібниках, працях, що публікуються в періодичних наукових та інших фахових виданнях.Кафедра німецької та французької філології виступає організатором Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Маріупольській молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури», на якій учасники презентують новітні філологічні дослідження та сучасні інноваційні методики викладання іноземних мов.

На базі кафедри діють студентські наукові товариства:
- «Соціолінгвістичні проблеми німецькомовних країн» (керівник – ст. викладач Дорменєв В. С.)
- «Романські студії» (керівник – ст. викладач Лоскутова Н. М.)
- «Педагогічна майстерня вчителя іноземних мов» (керівник – к. п. н., доцент Кажан Ю. М.)
- «Перекладацькі студії» (керівник – ст. викладач Каріда О. І.)


Партнери кафедри:

- Ґете-Інститут
- Німецька служба академічних обмінів (DAAD)
- Академія Центральної Європи (Akademie Mitteleuropa e.V.)
- навчальні заклади міста Маріуполя