_____________________________________________________________

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
другий (магістерський) рівень вищої освіти
__________________________________________________________________
Філологія. Переклад (італійська)
Розклад
Комплексний кваліфікаційний екзамен з іноземної мови І (італійської) та практики перекладу
Кваліфікаційний екзамен з іноземної мови ІІ та практики перекладу
Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційних робіт


Філологія. Мова та література (англійська)
Розклад
Комплексний кваліфікаційний екзамен з практичного курсу основної іноземної мови (англійська), сучасної літератури країн, мова яких вивчається (основна мова)
Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційних робіт


Середня освіта. Мова і література (англійська)
Розклад
Комплексний кваліфікаційний екзамен з практичного курсу основної іноземної мови (англійської), сучасних технологій навчання іноземної мови у старшій школі
Кваліфікаційний екзамен з практичного курсу другої іноземної мови
Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційних робіт


Філологія. Мова та література (німецька)
Розклад
Комплексний кваліфікаційний екзамен з практичного курсу основної іноземної мови (німецька), сучасної літератури країн, мова яких вивчається (основна мова)
Кваліфікаційний екзамен з практичного курсу другої іноземної мови
Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційних робіт


Середня освіта. Мова і література (німецька)
Розклад
Комплексний кваліфікаційний екзамен з практичного курсу основної іноземної мови (німецької), сучасних технологій навчання іноземної мови у старшій школі
Кваліфікаційний екзамен з практичного курсу другої іноземної мови
Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційних робіт