_______________________________

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
____________________________________Освітня програма ОС «Бакалавр» ОС «Магістр» Випускаюча кафедра Телефон кафедри (код міста – 0629)
Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
Початкова освіта + + - - Кафедра педагогіки та освіти  58-75-70
Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти - - + +
Середня освіта. Мова і література (англійська) + + + + Кафедра англійської філології  58-75-71
Філологія. Мова та література (англійська) + + + +
Середня освіта. Мова і література (німецька) + + + - Кафедра німецької та французької філології 58-75-72
Філологія. Мова та література (німецька) + + + -
Середня освіта. Мова і література (французька) + - - -
Філологія. Мова та література (французька) + - - -
Середня освіта. Мова і література (італійська)  + - - - Кафедра італійської філології  58-75-73
Філологія. Мова та література (італійська) + - - -
Філологія. Переклад (італійська) + - + -


Переглянути освітні програми